Vzdělávání u nás?

Každý z proškolených kantorů projde vícefázovou přípravou na budoucí vlastní pedagogickou činnost v takové podobě, aby i on sám byl v budoucnu schopen operativně identifikovat aktuální potřeby svých žáků a v rámci vlastní pedagogické činnosti mohl nasadit takové didaktické postupy, jež jim budou co nejvíce k užitku.

Vlastní vzdělávací moduly jsou následně zaměřeny trojím způsobem:

moduly technologické a metodologické, tj. zaměřené na zvládnutí nových technologií a vzdělávacích metod,
moduly obsahové – zaměřené na využití nově nabytých znalostí při tvorbě vzdělávacích obsahů,
moduly implementační – soustředící se na praktické zavedení těchto vzdělávacích obsahů do každodenní výukové praxe.

Úvodní konzultace zdarma

Domluvte si konzultaci zdarma. Změňte společně s námi budoucnost vaší školy. Staňte se moderními učiteli ne proto, že moderní technologii používáte, ale proto, že ji umíte metodicky i didakticky správně využít.

Domluvte si úvodní schůzku s naším konzultantem. Náš kolektiv vám pomůže k tomu, abyste se při vaší náročné práci dobře cítili, věřili tomu co děláte a našli v práci i prvky zábavy a osobního uspokojení.

Konzultaci si můžete domluvit na tel.:  222 312 451

nebo napište na e-mail: info@smov.cz

Jak to celé funguje?