Čeho chceme dosáhnout

Hlavním cílem SMOV je poskytování takového studijního programu, poskytujícího pracovníkům činným v dalším vzdělávání ucelený soubor neustále aktualizovaných informací a pracovních postupů sloužících k metodické podpoře jejich budoucí činnosti. Aby byla zajištěna dynamika a flexibilita budoucích školení, není možno vytvořit statický soubor školících materiálů a postupů, ale naopak – je nutné vytvořit takový systém školení, který je schopen reagovat na živé podněty ze strany zadavatelů, a interagovat s nimi.

Nabízíme studijní programy, jež učitelům poskytnou užitečné znalosti a schopnosti pro jejich další školní aktivity. Absolventi našich školících modulů se v nich dozví, kterak nad výukou přemýšlet v rovině:

  • dynamické (zohledňující časové změny v potřebách žáků),
  • komplexní (zohledňující různé – moderní i tradiční přístupy k výukovému procesu a didaktické transformaci),
  • a trvale udržitelné (nezávislé na změnách v nabídce školních technologií, jejich módních trendech apod.).

Abychom zdůraznili výše uvedené atributy moderního vzdělávání, je „obsahová jinakost“ kurzů SMOV zvýrazněna i „jinakostí jejich formy“.

Na rozdíl od běžně realizovaných školení pojatých frontální formou výuky, jsou studijní programy SMOV koncipovány tak, že jejich účastníci jsou sami vzděláváni těmi výukovými metodami a technologiemi, které by měli být schopni po ukončení programů aplikovat ve své vlastní pedagogické praxi.

V závislosti na typu kurzu, procházejí školení učitelé sami formou projektové, programové či problémové výuky, (přítomnost a plné využívání v budoucnu aplikované techniky je samozřejmostí).

Dobrá škola se neobjeví jako hotová zmražená večeře, kterou vložíme na patnáct vteřin do mikrovlnné trouby; vzniká pomalým mírným varem pečlivě míšených přísad. Ted Sizer