Co nechceme

„To jakože doteď jsem vše dělala špatně?“

Nechceme ničit a překážet vám v tom, co a jak děláte, v čem se cítíte být silní a úspěšní.

Chápeme, že každá škola je svým způsobem unikátním společenstvím a proto vždy ke školení přistupujeme s pokorou a respektem. Vy jste učitelé vašich žáků, které z každodenního styku dokonale znáte! Máte své osvědčené postupy, přípravy, řídíte se RVP, ŠVP a zdravým rozumem. To, co funguje, nechceme ničit. Chceme vám poskytnout další nástroje, aby to fungovalo ještě lépe. Věříme, že výuka pak bude více bavit vás i vaše žáky.

„Učím už dvacet let, ale nikdy jsem nic podobného nepotřeboval!“

Samozřejmě, že učit „lze i postaru“.

Ale proč, když i vy můžete na vývoj reagovat? Ještě dnes se při výuce na pedagogických fakultách rozdělují učitelé na dva Caselmannovy typy:  logotrop (zaměřen na obsah, na vědu, kterou učí) a paidotrop (zaměřený na žáka). Říkáme, že v ideálním pedagogovi se oba osobnostní typy snoubí. S nástupem moderních technologií však k potřebám „zvládat“ odbornou problematiku a „umět tuto problematiku předat“ přibývá ještě potřeba zvládat technické i didaktické nástroje, kterými nově děti informace „přijímají“.

„Je to všechno moc hezké, ale kdy mi zbude čas na učení?“

- Nenabízíme vám formy „hraní“, na které možná přijde řada, „až odučíte“. Ukážeme vám, že může existovat průnik těchto technologií s vaším výukovým programem, poradíme vám, kterak tyto technologie zahrnout do „normální výuky“, pomůžeme vám skloubit je s tím, jak a co učíte.

Jednoduše řečeno: jsme tu proto, abychom s vámi byli na vaší škole, pomohli vám zavést a zvládnout moderní techniku a nové vzdělávací technologie. Pomůžeme vám vtělit do této techniky vaše stávající přípravy a vytvoříme nové. Pomůžeme vám tyto přípravy zavést do vaší každodenní praxe.

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. Jan Amos Komenský