Nabízíme tyto tematické kurzy

Název Délka Účastníků Cena Možnost webináře

Webinář: Úvodní školení PASCO

1,0 hod max. 20 0,00 Kč Webinář Více...

Webinář: Úvodní školení PASCO

Typ kurzu: webinář Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 1,0 hod Typický počet účastníků: max. 20

Co to je? Webinář neboli online seminář je nový způsob internetové komunikace a vzdělávání přes Internet vedený lektorem, který optimálně kombinuje přednosti osobního a e-learningového vzdělávání. Jedná se o alternativu k běžnému fyzickému školení, jenž má převážně informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě.

Co se tam dozvím? Ve webinář se dozvíte základy práce se software SPARKvue a Capstone, jak si v nich jednoduše připravit interaktivní DUM (digitální učební materiál) pro svůj předmět. Každý webinář je realizován s jiným senzorem.

Mohu se přihlásit? Přihlásit se můžete český či slovenský pedagog v kolonce registrovat.

Na webinář se lze přihlásit nejpozději den předem! Přihlášky v den konání webináře již nemůžeme přijímat. Děkujeme za pochopení.

Po zaslání přihlášky Vám zašleme potvrzovací email.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 0,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Technické základy práce s tabletem

8,0 hod 10 12 100,00 Kč Více...

Technické základy práce s tabletem

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 8,0 hod Typický počet účastníků: 10

Vzdělávací program Technické základy práce s tabletem je speciálně zaměřen na využití tabletů jak ve výuce, tak pro osobní potřebu. V úvodu se účastníci seznámí a porovnají si výhody i nevýhody všech 3 operačních systémů používaných na tabletech (iOS, Android, Windows). Na počátku je k výuce využito všech systémů. Podle toho, který systém pedagogové ve škole nejčastěji využívají, bude školení následně zaměřeno. Účastníci se naučí nastavení a ovládání jím zvoleného typu tabletu, připojení k internetu, projektoru a propojení s dalšími zařízeními. Získají přehled kde hledat aplikace pro výuku i zábavu, u některých těchto aplikací si prakticky vyzkouší jejich funkčnost. Naučí se jak ji využít tablet ve výuce a jak s ním vystupovat před žáky. Naučí se, jak si připravit pro tablet vlastní digitální materiál (závisí na druhu operačního systému) a jak ho následně ve výuce využít.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 12 100,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Technické základy školních experimentů

5,0 hod 1–10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Technické základy školních experimentů

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5,0 hod Typický počet účastníků: 1–10

Naším cílem je zbavit vyučující ostychu z přírodovědných měřicích systémů a naučit je vytvářet kvalitní interaktivní materiály, které budou schopni nejen v klidu domova připravit, ale také je před plnou třídou použít.

Obsah kurzu:

 • Základy ovládání senzorů a interface, sběr dat, možnosti zapojení senzorů do měřicího systému, nastavení podmínek experimentu, možnosti vzorkování, režim manuálního a automatického sběru dat, režim přípravy pracovní plochy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone.
 • Vyhodnocování dat, práce s různými typy zobrazení dat, export - import dat.
 • Analytické nástroje pro práci s grafy, fitovací funkce, predikce grafických závislostí, vkládání vlastních mat. funkcí, vkládání obrázků a videa.
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili.

Propojení do praxe:

 • Absolvování kurzu je důležitým krokem k úspěšnému užívání měřicích systémů ve škole.
 • Zahrnuje ovládání senzorů a čidel. Získají poznatky o možnostech správného zapojení měřicích systémů do výuky přírodních věd. 

Tréninkové metody:

 • Prezenční forma se realizuje na semináři zahrnující praktické procvičování. Distanční forma je realizovaná samostatnou prácí účastníků s možností konzultací s lektorem po e-mailu, skypu či telefonu.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Začínáme s interaktivní výukou I.

5,0 hod 1 - 10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Začínáme s interaktivní výukou I.

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 5,0 hod Typický počet účastníků: 1 - 10

Seznámení se s HW součástmi systému (dataprojektor, interaktivní tabule), jejich zapínáním, vypínáním, kalibrací. Interaktivním pero jako nástrojem pro ovládání tabule.

Obsah kurzu:

 • Základní nástroje a panel nástrojů - pero, zvýrazňovač, guma, a další mazací  nástroje
 • Základy práce s objekty (kurzor, tvar, modifikátor pera), zdroje objektů
 • Vkládání tvarů (tvary, šipky, čáry)
 • Seznámení s nástrojem výplň a možnostmi úpravy barev a jejich změny
 • Tvorba jednoduché přípravy s využitím získaných dovedností v tomto semináři.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Základy využívání odpovědních systémů ve výuce

5,0 hod 1 - 10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Základy využívání odpovědních systémů ve výuce

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 5,0 hod Typický počet účastníků: 1 - 10

Tento modul je prvním krokem k úspěšnému užívání odpovědních systémů ve škole. Zahr- nuje ovládání odpovědních jednotek za pomoci ActivSoftware. Posluchači se seznámí se způsoby registrace jednotek i s tvorbou jednodušších typů otázek. Chybět nebudou ani poznatky o možnostech správného zapojení odpovědních systémů do výuky.

Obsah kurzu:

 • Seznámíme se odpovědními jednotkami (druhy / typy, rozdíly, tlačítka, možnosti a funkce).  
 • Registrace a pojmenování odpovědních jednotek (možnosti pojmenování dle čísel, znaku či celých jmen). Ukázka otázek vytvořených v ActivSoftware.
 • Společné vkládání otázek na stránky ActivSoftware (volba typu odpovědí - více možnosti, Ano/Ne, seřadit v pořadí, škála, číselná a textová odpověď a rovnice, možnost volit správnou odpověď, čas, šablony vzhledu, aj.).
 • Tvorba otázek v ActivSoftware s pomocí lektora.
 • Seznámení s Activ portály, zdroji informací o využívání odpovědních systémů a ukázkami hodin, které vytvořili pedagogové využívající odpovědní systémy ve své praxi.
 • Lektor zadá účastníkům domácí úkol.
 • Samostatná tvorba přípravy (otázek a testů) s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Metodické základy školních experimentů

5,0 hod 1–10 5 990,00 Kč Více...

Metodické základy školních experimentů

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5,0 hod Typický počet účastníků: 1–10

Naším cílem je zbavit vyučující ostychu z přírodovědných měřicích systémů a naučit je vytvářet kvalitní interaktivní materiály, které budou moci být aplikovány při učitelských nebo žákovských experimentech. Proto jsou školení koncipována jako semináře, na kterých si vyučující vše prakticky zkouší, experimenty jsou realizovány „naživo“. Bude schopen včlenit ji do své každodenní pedagogické praxe tím, že bude umět začlenit interaktivní experimenty do tematických celků svého vzdělávacího plánu.

Obsah kurzu:

 • Proces výuky přírodních věd, pole výukových a metodických jevů, principy interaktivní výuky v oblasti přírodovědných experimentů.
 • Didaktické základy skupinové výuky – demonstrační experi- menty s programy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone a dataloggery.
 • Didaktické základy individualizace ve výuce přírodních věd. Struktura její metodické přípravy, zpracování vlastní metodiky, badatelská forma výuky přírodních věd – žákovské experimenty s programy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone a dataloggery.
 • Struktura a zpracování vlastní učitelské metodiky pro přírodovědné disciplíny (fyzika, chemie, biologie, přírodopis, environ- mentální výchova a další příbuzné a odvozené obory). Předvedení části výuky přírodovědné tématiky a jeho rozbor.
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili.

Propojení do praxe:

 • Absolvování kurzu je důležitým krokem k úspěšnému užívání měřicích systémů ve škole. Zahrnuje ovládání senzorů a čidel. Získají poznatky o možnostech správného zapojení měřicích systémů do výuky přírodních věd.

Tréninkové metody:

 • Prezenční forma se realizuje na semináři zahrnující praktické procvičování. Distanční forma je realizovaná samostatnou prácí účastníků s možností konzultací s lektorem po e-mailu, skypu či telefonu.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Metodické základy využití tabletů ve výuce

10,0 hod 10 17 970,00 Kč Více...

Metodické základy využití tabletů ve výuce

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 10,0 hod Typický počet účastníků: 10

Vzdělávací program Metodické základy využití tabletů ve výuce je zaměřen na použití tabletů ve výuce z hlediska obsahu. V úvodu se účastníci seznámí a porovnají si konkrétní ukázkové aplikace využitelné ve výuce, typické pro konkrétní operační systém používaný na tabletech (iOS, Android, Windows). Na počátku je k výuce využito všech systémů, podle toho, který systém pedagogové ve škole nejčastěji využívají, bude školení následně zaměřeno na konkrétní typ OS. Účastníci se naučí využívat tablet nejen jako elektronickou čtečku knih, ale také jako odpovědní zařízení či datalogger při přírodovědném měření či tablet propojit s dalším zařízením, jako je např. digitální lupa, mikroskop. Získají přehled jak jinak tablet ve výuce využít, než jen s použitím aplikací stažených z internetu. Prakticky si vyzkouší funkčnost tabletu jako zobrazovacího zařízení sdílené plochy s možností reagovat v reálném čase na úkoly a dotazy či požadavky lektora a jak tohoto využít ve výuce, jak s tabletem vystupovat před žáky. Jak si připravit pro tablet vlastní digitální materiál (závisí na druhu operačního systému) a jak ho následně ve výuce využít.

Hodinová dotace je 9 vyučovací hodiny prezenční výuky a 3 hodiny distanční výuky.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 17 970,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Pokročilé metody práce s odpovědními systémy ve výuce

5,0 hod 1 - 10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Pokročilé metody práce s odpovědními systémy ve výuce

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5,0 hod Typický počet účastníků: 1 - 10

Kurz je určen zejména těm učitelům, kteří ve výuce používají jednotky ActivExpression či systém ActivEngage. Posluchači se seznámí se jejich pokročilým ovládáním a s tvořením otázek v ActivSoftware, a to včetně režimu práce vlastním tempem.

Obsah kurzu:

 • Ukázka hotových otázek, vytvořených samotnými učiteli v rámci domácího úkolu.
 • Registrace a pojmenování odpovědních jednotek (možnosti pojmenování dle čísel, znaku či celých jmen – import/export databáze žáků, pojmenování učitelem a samotnými žáky, anonymní a pojmenovaný režim).
 • Společné vkládání otázek na stránky ActivSoftware (volba typu odpovědí -  více možnosti, Ano/Ne, seřadit v pořadí, škála, číselná a textová odpověď a rovnice, možnost volit správnou odpověď, čas, šablony vzhledu, aj.).
 • Tvorba testů vlastním tempem (možnosti odpovědí, zpětná vazba, možnost volbu úrovní otázek, aj.).
 • Nastavení možností volby pro žáky při odpovídání (přeskakovat otázky a možnost se k nim vracet, opravit si odpověď, řešit vlastním tempem aj.).
 • Seznámení s Activ portály, zdroji informací o využívání odpovědních systémů v praxi. Lektor zadá účastníkům domácí úkol.
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Začínáme s interaktivní výukou II.

5,0 hod 1 - 10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Začínáme s interaktivní výukou II.

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 5,0 hod Typický počet účastníků: 1 - 10

Cílem kurzu je zopakovat a prověřit informace získané v předcházejícím programu. Prohlobit znalosti o panelu nástrojů, zapojit do tvorby prohlížeč objektů a práci s obrázky.

Obsah kurzu:

 • Další nástroje na panelu nástrojů - magický inkoust a magická lupa
 • Nástroj výběr a jeho možnosti
 • Psaní, text a jeho úpravy. Praktické příklady využití.
 • Prohlížeč objektů - vrstvy a magický tunel. Vytvoření vlastní ukázky do výuky - magický překladač, aj.
 • Základy práce s obrázky a objekty (manipulace, zvětšení/zmenšení, zprůhlednění, seskupení, aj.). Jejich mazání, vkládání a úprava
 • Tvorba jednoduché přípravy s využitím získaných dovedností z tohoto kurzu.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Učíme interaktivně s ActivSoftware I.

5,0 hod 1-10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Učíme interaktivně s ActivSoftware I.

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 5,0 hod Typický počet účastníků: 1-10

Úvodem semináře si účastníci zopakují a prověří dovednosti získané v předcházejícím semináři (Začínáme s interaktivní výukou II.). Rozšíření ve využívání nástrojů, naučí se pracovat ve vrstvách.

Obsah kurzu:

 • Seznámení se s nástroji na zaměření pozornosti (clona, reflektor a jejich vlastnosti).
 • Tvorba své vlastní clony a různé schovávání řešení. 
 • Nástroje čáry, šipky, křivky a zpětná vazba – modifikátory pera a propojky
 • Popisky – zobrazení textu po najetí myší (pera)
 • Využití pořadí objektů, jejich vrstvy, zamykání 
 • Tvorba jednoduché přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.