Nabízíme tyto tematické kurzy

Název Délka Účastníků Cena Možnost webináře

Začínáme s interaktivní výukou I.

5 hod 1 - 10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Začínáme s interaktivní výukou I.

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1 - 10

Seznámení se s HW součástmi systému (dataprojektor, interaktivní tabule), jejich zapínáním, vypínáním, kalibrací. Interaktivním pero jako nástrojem pro ovládání tabule.

Obsah kurzu:

 • Základní nástroje a panel nástrojů - pero, zvýrazňovač, guma, a další mazací  nástroje
 • Základy práce s objekty (kurzor, tvar, modifikátor pera), zdroje objektů
 • Vkládání tvarů (tvary, šipky, čáry)
 • Seznámení s nástrojem výplň a možnostmi úpravy barev a jejich změny
 • Tvorba jednoduché přípravy s využitím získaných dovedností v tomto semináři.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Začínáme s interaktivní výukou II.

5 hod 1 - 10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Začínáme s interaktivní výukou II.

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1 - 10

Cílem kurzu je zopakovat a prověřit informace získané v předcházejícím programu. Prohlobit znalosti o panelu nástrojů, zapojit do tvorby prohlížeč objektů a práci s obrázky.

Obsah kurzu:

 • Další nástroje na panelu nástrojů - magický inkoust a magická lupa
 • Nástroj výběr a jeho možnosti
 • Psaní, text a jeho úpravy. Praktické příklady využití.
 • Prohlížeč objektů - vrstvy a magický tunel. Vytvoření vlastní ukázky do výuky - magický překladač, aj.
 • Základy práce s obrázky a objekty (manipulace, zvětšení/zmenšení, zprůhlednění, seskupení, aj.). Jejich mazání, vkládání a úprava
 • Tvorba jednoduché přípravy s využitím získaných dovedností z tohoto kurzu.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Učíme interaktivně s ActivSoftware I.

5 hod 1-10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Učíme interaktivně s ActivSoftware I.

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1-10

Úvodem semináře si účastníci zopakují a prověří dovednosti získané v předcházejícím semináři (Začínáme s interaktivní výukou II.). Rozšíření ve využívání nástrojů, naučí se pracovat ve vrstvách.

Obsah kurzu:

 • Seznámení se s nástroji na zaměření pozornosti (clona, reflektor a jejich vlastnosti).
 • Tvorba své vlastní clony a různé schovávání řešení. 
 • Nástroje čáry, šipky, křivky a zpětná vazba – modifikátory pera a propojky
 • Popisky – zobrazení textu po najetí myší (pera)
 • Využití pořadí objektů, jejich vrstvy, zamykání 
 • Tvorba jednoduché přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Učíme interaktivně s ActivSoftware II.

5 hod 1-10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Učíme interaktivně s ActivSoftware II.

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1-10

Tento kurz je zaměřen na prohloubení znalosti práce s pokročilými nástroji softwaru ActivInspire, práci s prohlížečem a nastavením zobrazení stránek.

Obsah kurzu:

 • Nástroj fotoaparát (focení v software i mimo něj) a jeho využít
 • Práce se softwarem a zároveň s plochou (anotovat, nástroje)
 • Nastavení software (přidání nástrojů, aj.)
 • Poznámky, režim návhru, reset stránky, měřítko stránky – různé nástroje k úpravě stránky
 • Efekty otočení stránky
 • Prohlížeč prostředků (knihovna obrázků, aktivit, zvuků, pozadí, mřížek, tvorba křížovek a kvízů) a jejich využití
 • Tvorba jednoduché přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Učíme interaktivně s ActivSoftware III.

5 hod 1-10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Učíme interaktivně s ActivSoftware III.

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1-10

Kurz je zaměřen na prohloubení znalosti práce s pokročilými nástroji softwaru, především na práci více žáků u tabule a využití digitálních matematických nástrojů.

Obsah kurzu:

 • Zopakování a prověření informací získaných v předcházejícím programu. 
 • Různé možnosti kopírování objektů, stránek
 • Zajímavé další nástroje (duální uživatel, rozpoznávání rukopisu a tvaru)
 • Matematické nástroje (pravítko, úhloměr, kružítko, rýsovací trojúhelník, počátek os, kostky a kalkulačky)
 • Tvorba jednoduché přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Učíme interaktivně s ActivSoftware IV.

5 hod 1-10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Učíme interaktivně s ActivSoftware IV.

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1-10

Zopakovat a prověřit informace získané na předcházejícím semináři. Využití „Akcí“ pro přípravu výukového materiálu a zapojení animací do předváděcím sešitu.

Obsah kurzu:

 • Různé podoby odkazů na internet a soubory
 • Akce (přetáhnout – pero, kurzor, zvýrazňovač, aj. a aktuální výběr – skryté, další stránka, průsvitnější, úplně dopředu, aj.)
 • Animace (gif, flash) a videa (vkládání, úpravy a možnosti využití)
 • Zajímavé využití textu – rotující text
 • Nahrávání zvuku a videa a  jejich jednoduché vkládání
 • Další nástroje – klávesnice na obrazovce, hodiny.
 • Tvorba jednoduché přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Pokročilá interaktivita s ActivSoftware I.

5 hod 1-10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Pokročilá interaktivita s ActivSoftware I.

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1-10

Cílem tohoto semináře je zopakovat a prověřit informace získané v předcházejícím programu. Prohloubit znalosti při nastavování vlastností objektů, např. pomocí "kontejnerů".

Obsah kurzu:

 • Kontejnery (cokoliv, konkrétní objekt, klíčová slova, dvojitý)
 • Omezení a otáčení objektů a obrázků (blokování, pohyb po dráze, aj.)
 • Tvorba jednoduché přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Pokročilá interaktivita s ActivSoftware II.

5 hod 6-10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Pokročilá interaktivita s ActivSoftware II.

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 6-10

Kurz je zaměřen na prohloubení znalosti práce s pokročilými nástroji a hlavně na nastavování v prohlížeči „Akcí“. Inspirace pro jejich využití pro tvorbu výukových materiálů.

Obsah:

Zopakování a prověření informací získaných v předcházejícím programu. 

Velmi podrobně o Akcích (aktuální výběr – skryté, otočit, zvětšit, zprůhlednit, na dané místo, vymazat, aj.)

Tvorba jednoduché přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Tvorba digitálních učebních materiálů

4 hod 6-10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Tvorba digitálních učebních materiálů

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 4 hod Typický počet účastníků: 6-10
Připravili jsme pro vás školení, které zapojí do hry každého. I úplní začátečníci budou po jeho absolvování schopni připravovat pro žáky materiály, které budou motivovat do poznávání probírané látky.

Čas značně pokročil, a jsme v situaci, kdy by měl interaktivní technologie umět využívat téměř každý učitel. Právě proto jsme pro Vás připravili školení, které zapojí do hry každého. I úplní začátečníci budou po jeho absolvování schopni připravovat pro žáky materiály, které budou motivovat do poznávání probírané látky.  
Výsledkem společné práce jsou tak nejen znalosti a dovednosti posluchačů, ale i hotové interaktivní výukové materiály (DUM), které žáky zaujmou a přitáhnou jejich pozornost.

Cíle kurzu:

 • Naším cílem je naučit pedagogické pracovníky tvořit DUM v jakémkoli interaktivním sw, v PowerPointu, Exelu či Wordu.  

Obsah:

 • Je připraven podle konkrétních požadavků školy, dle toho, jaký software pro tvorbu výukových materiálů využívají.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Učíme interaktivně s ActivSoftware cizí jazyky

5 hod 1-10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Učíme interaktivně s ActivSoftware cizí jazyky

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1-10

Vzdělávací program Učíme interaktivně s ActivSoftware cizí jazyky přímo navazuje na programy: Začínáme s interaktivní tabulí I. a II. a Učíme interaktivně s Activ Software I., II., III., které má naše společnost již akreditované. Účastníci již zvládli ovládání techniky, práci s interaktivním softwarem a tak se mohou věnovat správnému technickému i metodickému zvládnutí jednotlivých nástrojů autorského ActivSoftware vhodných a často používaných nejen pro tvorbu výukových materiálů zaměřených na cizí jazyk. Každý z nich si také prakticky vyzkouší tvorbu na příkladu z reálné výuky.

Posluchači se s nástroji seznámí tak, aby je byli schopni použít nejen v rámci kurzu, ale i při reálné výuce.

 • Na úvod si zopakujeme nástroje používané pro tvorbu výukových materiálů a
 • práci při hodině. Dále si na konkrétních již hotových materiálech zaměřených na cizí jazyk ukážeme ty nástroje, které budeme nejvíce využívat a následně pokračujeme v seznamování se s dalšími možnostmi ActivSoftware.
 • Seznámení s multimediálními nástroji – vkládání videa, animace, zvukové nahrávky, samotné nahrávání zvuků a jejich využití pro tvorbu interaktivního materiálu multimediálního charakteru. Tvoření ukázky do výuky cizího jazyka a upevnění zručnosti v práci s nimi na interaktivní tabuli. Ihned zkoušíme využít nástroje v přípravě pro výuku.
 • Využití odkazů na stránce přípravy vytvořené v ActivSoftware a jejich možnosti (vkládání a různé podoby odkazů na webovou stránku či soubor). Tvorba digitálních učebních materiálů s využitím těchto nástrojů, se kterými se posluchači seznámili. Inspirace dalšími materiály z dílny zkušených pedagogů vyučujících na interaktivních tabulích ActivBoard. Lektor zadá účastníkům domácí úkol.
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.