Nabízíme tyto tematické kurzy

Název Délka Účastníků Cena Možnost webináře

Webinář: Úvodní školení PASCO

1 hod max. 20 0,00 Kč Více...

Webinář: Úvodní školení PASCO

Typ kurzu: webinář Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 1 hod Typický počet účastníků: max. 20

Co to je? Webinář neboli online seminář je nový způsob internetové komunikace a vzdělávání přes Internet vedený lektorem, který optimálně kombinuje přednosti osobního a e-learningového vzdělávání. Jedná se o alternativu k běžnému fyzickému školení, jenž má převážně informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě.

Co se tam dozvím? Ve webinář se dozvíte základy práce se software SPARKvue a Capstone, jak si v nich jednoduše připravit interaktivní DUM (digitální učební materiál) pro svůj předmět. Každý webinář je realizován s jiným senzorem.

Mohu se přihlásit? Přihlásit se můžete český či slovenský pedagog v kolonce registrovat.

Na webinář se lze přihlásit nejpozději den předem! Přihlášky v den konání webináře již nemůžeme přijímat. Děkujeme za pochopení.

Po zaslání přihlášky Vám zašleme potvrzovací email.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 0,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Technické základy školních experimentů

5 hod 1–10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Technické základy školních experimentů

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1–10

Naším cílem je zbavit vyučující ostychu z přírodovědných měřicích systémů a naučit je vytvářet kvalitní interaktivní materiály, které budou schopni nejen v klidu domova připravit, ale také je před plnou třídou použít.

Obsah kurzu:

 • Základy ovládání senzorů a interface, sběr dat, možnosti zapojení senzorů do měřicího systému, nastavení podmínek experimentu, možnosti vzorkování, režim manuálního a automatického sběru dat, režim přípravy pracovní plochy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone.
 • Vyhodnocování dat, práce s různými typy zobrazení dat, export - import dat.
 • Analytické nástroje pro práci s grafy, fitovací funkce, predikce grafických závislostí, vkládání vlastních mat. funkcí, vkládání obrázků a videa.
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili.

Propojení do praxe:

 • Absolvování kurzu je důležitým krokem k úspěšnému užívání měřicích systémů ve škole.
 • Zahrnuje ovládání senzorů a čidel. Získají poznatky o možnostech správného zapojení měřicích systémů do výuky přírodních věd. 

Tréninkové metody:

 • Prezenční forma se realizuje na semináři zahrnující praktické procvičování. Distanční forma je realizovaná samostatnou prácí účastníků s možností konzultací s lektorem po e-mailu, skypu či telefonu.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Metodické základy školních experimentů

5 hod 1–10 5 990,00 Kč Více...

Metodické základy školních experimentů

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1–10

Naším cílem je zbavit vyučující ostychu z přírodovědných měřicích systémů a naučit je vytvářet kvalitní interaktivní materiály, které budou moci být aplikovány při učitelských nebo žákovských experimentech. Proto jsou školení koncipována jako semináře, na kterých si vyučující vše prakticky zkouší, experimenty jsou realizovány „naživo“. Bude schopen včlenit ji do své každodenní pedagogické praxe tím, že bude umět začlenit interaktivní experimenty do tematických celků svého vzdělávacího plánu.

Obsah kurzu:

 • Proces výuky přírodních věd, pole výukových a metodických jevů, principy interaktivní výuky v oblasti přírodovědných experimentů.
 • Didaktické základy skupinové výuky – demonstrační experi- menty s programy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone a dataloggery.
 • Didaktické základy individualizace ve výuce přírodních věd. Struktura její metodické přípravy, zpracování vlastní metodiky, badatelská forma výuky přírodních věd – žákovské experimenty s programy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone a dataloggery.
 • Struktura a zpracování vlastní učitelské metodiky pro přírodovědné disciplíny (fyzika, chemie, biologie, přírodopis, environ- mentální výchova a další příbuzné a odvozené obory). Předvedení části výuky přírodovědné tématiky a jeho rozbor.
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili.

Propojení do praxe:

 • Absolvování kurzu je důležitým krokem k úspěšnému užívání měřicích systémů ve škole. Zahrnuje ovládání senzorů a čidel. Získají poznatky o možnostech správného zapojení měřicích systémů do výuky přírodních věd.

Tréninkové metody:

 • Prezenční forma se realizuje na semináři zahrnující praktické procvičování. Distanční forma je realizovaná samostatnou prácí účastníků s možností konzultací s lektorem po e-mailu, skypu či telefonu.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Základy školních experimentů v biologii

5 hod 1-10 5 990,00 Kč Více...

Základy školních experimentů v biologii

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1-10

Kurz "Základy školních experimentů v biologii" je speciálně zaměřen na využití dataloggerového systému při výuce biologie (přírodovědy, prvouky). K výuce je využito měřicího systému PASCO. Data ze senzorů jsou sbírána a vyhodnocována jak pomocí PC (v programovém prostředí DataStudio, Capstone a SPARKvue) tak i za pomoci dataloggerů (využitelné zejm. pro laboratorní cvičení). Obsahuje seznámení s běžně používanými funkcemi pro sběr dat a jejich analýzu. Účastníci samostatně pracují s měřicím zařízením a vytvářejí první interaktivní experimenty.

Obsah:

 • Základy ovládání senzorů a interface, sběr dat, možnosti zapojení senzorů do měřicího systému, nastavení podmínek experimentu, možnosti vzorkování, režim manuálního a automatického sběru dat, režim přípravy pracovní plochy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone. Představení základních funkcí a jejich možného užití, základní postupy při vyhodnocování dat, práce s různými typy zobrazení dat, export - import dat.
 • Ukázka hotových příprav a experimentů z biologie, přírodovědy, prvouky s praktickým zapojením účastníků, od sestavení experimentu po analýzu dat a jejich úprav. Vkládání vlastních matematických funkcí, vkládání obrázků, videí apod.
 • Praktická ukázka jak vytvořit přípravu pro frontální experiment a jak vytvořit přípravu pro samostatnou práci studentů v rámci laboratorních prací.
 • Seznámení s webovými portály coby zdroji informací o využívání měřicích systémů. Seznámení s ukázkami hodin, které vytvořili pedagogové využívající měřicí systémy ve své praxi. Lektor zadá účastníkům domácí úkol.
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, nabytých v kurzu.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Základy školních experimentů v chemii

5 hod 1-10 5 990,00 Kč Více...

Základy školních experimentů v chemii

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1-10

Tento kurz je speciálně zaměřen na využití dataloggerového systému při výuce chemie. K výuce je využito měřicího systému PASCO. Data ze senzorů jsou sbírána a vyhodnocována jak pomocí PC (v programovém prostředí DataStudio, Capstone a SPARKvue) tak i za pomoci dataloggerů (využitelné zejm. pro laboratorní cvičení). Absolvování kurzu „Základy školních experimentů v chemii“ je důležitým krokem k úspěšnému užívání měřicích systémů v tomto předmětu. Zahrnuje nejen ovládání senzorů a čidel za pomoci PASCO software. Posluchači se prakticky seznámí se způsoby zapojení senzorů do rozhraní a dataloggerů, ale i s tvorbou konkrétních laboratorních úloh (dohodnutých při objednání kurzu).

Obsah:

 • Základy ovládání senzorů a interface, sběr dat, možnosti zapojení senzorů do měřicího systému, nastavení podmínek experimentu, možnosti vzorkování, režim manuálního a automatického sběru dat, režim přípravy pracovní plochy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone. Představení základních funkcí a jejich možného užití, základní postupy při vyhodnocování dat, práce s různými typy zobrazení dat, export - import dat.
 •  Ukázka hotových příprav a experimentů z chemie s praktickým zapojením účastníků, od sestavení experimentu po analýzu dat a jejich úprav. Vkládání vlastních matematických funkcí, vkládání obrázků, videí apod.
 • Praktická ukázka jak vytvořit přípravu pro frontální experiment a jak vytvořit přípravu pro samostatnou práci studentů v rámci laboratorních prací.
 • Seznámení s webovými portály coby zdroji informací o využívání měřicích systémů. Seznámení s ukázkami hodin, které vytvořili pedagogové využívající měřicí systémy ve své praxi. Lektor zadá účastníkům domácí úkol.
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, nabytých v kurzu.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Základy školních experimentů ve fyzice

5 hod 1-10 5 990,00 Kč Více...

Základy školních experimentů ve fyzice

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1-10

Základy školních experimentů ve fyzice je kurz, který je speciálně zaměřen na využití dataloggerového systému při výuce fyziky. K výuce je využito měřicího systému PASCO. Data ze senzorů jsou sbírána a vyhodnocována jak pomocí PC (v programovém prostředí DataStudio, Capstone a SPARKvue) tak i za pomoci dataloggerů (využité pro laboratorní cvičení). Absolvování kurzu vám pomůže k úspěšnému užívání měřicích systémů v tomto předmětu. Prakticky se seznámíte se způsoby zapojení senzorů do rozhraní a dataloggerů, ale i s tvorbou konkrétních laboratorních úloh (dohodnutých při objednání kurzu).

Obsah:

 • Základy ovládání senzorů a interface, sběr dat, možnosti zapojení senzorů do měřicího systému, nastavení podmínek experimentu, možnosti vzorkování, režim manuálního a automatického sběru dat, režim přípravy pracovní plochy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone. Představení základních funkcí a jejich možného užití, základní postupy při vyhodnocování dat, práce s různými typy zobrazení dat, export - import dat.
 • Ukázka hotových příprav a experimentů z fyziky s praktickým zapojením účastníků, od sestavení experimentu po analýzu dat a jejich úprav. Vkládání vlastních matematických funkcí, fyzikálních zákonů, pravidel, vkládání obrázků a videí apod.
 • Praktická ukázka jak vytvořit přípravu pro frontální experiment a jak vytvořit přípravu pro samostatnou práci studentů v rámci laboratorních prací.
 • Seznámení s webovými portály coby zdroji informací o využívání měřicích systémů. Seznámení s ukázkami hodin, které vytvořili pedagogové využívající měřicí systémy ve své praxi. Lektor zadá účastníkům domácí úkol.
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, nabytých v kurzu.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Základy školních experimentů v zeměpise

5 hod 1-10 5 990,00 Kč Více...

Základy školních experimentů v zeměpise

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1-10

V tomto kurzu se seznámíte s využitím dataloggerového systému ve výuce zeměpisu, který je zahrnut v oblasti Člověk a příroda. K výuce je využito měřicího systému PASCO. Data ze senzorů jsou sbírána a vyhodnocována jak pomocí PC (v programovém prostředí DataStudio, Capstone a SPARKvue) tak i za pomoci dataloggerů (využitelné zejm. pro terénní měření).

Obsah:

 • Základy ovládání senzorů a interface, sběr dat, možnosti zapojení senzorů do měřicího systému, nastavení podmínek experimentu, možnosti vzorkování, režim manuálního a automatického sběru dat, režim přípravy pracovní plochy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone. Představení základních funkcí a jejich možného užití, základní postupy při vyhodnocování dat, práce s různými typy zobrazení dat, export - import dat.
 • Ukázka hotových příprav a experimentů týkajících se témat v zeměpisu, s praktickým zapojením účastníků, od sestavení experimentu po analýzu dat a jejich úprav. Vkládání obrázků, videí apod. Export dat a kombinace GPS a GoogEarth.
 • Praktická ukázka jak vytvořit přípravu pro frontální experiment a jak vytvořit přípravu pro samostatnou práci studentů v rámci terénního měření.
 • Seznámení s webovými portály coby zdroji informací o využívání měřicích systémů. Seznámení s ukázkami hodin, které vytvořili pedagogové využívající měřicí systémy ve své praxi. Lektor zadá účastníkům domácí úkol.
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, nabytých v kurzu.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Experiment ve výuce přírodovědných předmětů s PASCO

60 hod 1 -10 52 960,00 Kč + Webinář Více...

Experiment ve výuce přírodovědných předmětů s PASCO

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 60 hod Typický počet účastníků: 1 -10

Cyklus 15 seminářů, ve kterých se seznámíte s využíváním měřícího systému PASCO ve výuce fyziky, chemie, biologie, zeměpisu či environmentální výchovy. Zefektivnění výuky přírodovědných předmětů formou frontální výuky, nebo aktivního zapojení žáků do výuky těchto předmětů skrze experimenty, které sami zpracují pod dohledem vyučujícího v laboratoři nebo v terénu.

Obsah:

 • Licence, autorská práva, kde se inspirovat, jak kombinovat s interaktivní tabulí.
 • Seznámení s výukovým programem, metodika práce s programem, instalace programu, spuštění. Orientace v programu. Jak sestavit návod experimentu a vlastního měření pro žáky. Využití MS PowerPoint.
 • Seznámení účastníků s problematikou zapojení senzorů, jejich kombinace, možnosti využití ve třídě, v terénu. Senzory v komunikaci se softwarem. Generace dat, grafů, export do MS Excel.
 • Zvukové nahrávky a video, úpravy obrázků, flash animace. Použití při tvorbě návodů experimentů k opakování vztažené látky.
 • Příprava návodu experimentu a vlastního měření. Realizace připraveného experimentu. Zpracování a vyhodnocení dat. Tvorba metodiky. Diskuse
 • Diskuse a zhodnocení vytvořených experimentů, předání experimentů ostatním kolegům.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 52 960,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Program efektivního využívání moderních výukových technologií ve škole - varianta Standard

36 hod 1 - 99 35 880,00 Kč + Webinář Více...

Program efektivního využívání moderních výukových technologií ve škole - varianta Standard

Typ kurzu: vzdělávací program Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 36 hod Typický počet účastníků: 1 - 99

Program pro celou školu zaměřený na problematiku spojenou s počítačovou gramotností učitelů, prací nejen v interaktivních softwarech a  využíváním moderních technologií ve výuce.

Zaměření:  

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT

Popis:

 • Praktické semináře zaměřené na problematiku spojenou s počítačovou gramotností učitelů, prací nejen v interaktivních softwarech a  využíváním moderních technologií ve výuce. Konkrétní náplň kurzů Vám připravíme na míru, dle vašich potřeb a požadavků.

Obsah:

 • 4 školení dle individuálních požadavků a potřeb školy v rozsahu 5h
 • 4 konzultace v rozsahu 2h (konzultace s ředitelem, ICT koordinátorem či pedagogy, asistovaná výuka, hospitace)
 • 8 webinářů v rozsahu 1h

Cena:  2 990 Kč / měsíc

Doba spolupráce: min 12 měsíců

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 35 880,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Program efektivního využívání moderních výukových technologií ve škole - varianta Intenziv

72 hod 1-99 59 880,00 Kč + Webinář Více...

Program efektivního využívání moderních výukových technologií ve škole - varianta Intenziv

Typ kurzu: vzdělávací program Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 72 hod Typický počet účastníků: 1-99

Systém seminářů, konzultací, asistencí a webinářů zaměřený na problematiku spojenou s počítačovou gramotností učitelů, prací nejen v interaktivních softwarech a  využíváním moderních technologií ve výuce

Zaměření:   

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT

Popis:   

 • Praktické semináře zaměřené na problematiku spojenou s počítačovou gramotností učitelů, prací nejen v interaktivních softwarech a  využíváním moderních technologií ve výuce. Konkrétní náplň kurzů Vám připravíme na míru, dle vašich potřeb a požadavků.

Obsah:

 • 8 školení dle individuálních požadavků a po- třeb školy v rozsahu 5h
 • 8 konzultace v rozsahu 2h (konzultace s ředitelem, ICT koordinátorem či pedagogy, asistovaná výuka, hospitace)
 • 16 webinářů v rozsahu 1h

Cena:  4 990 Kč / měsíc

Doba spolupráce: min 12 měsíců

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 59 880,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.