Nabízíme tyto tematické kurzy

Název Délka Účastníků Cena Možnost webináře

Technické základy práce s tabletem

8 hod 10 12 100,00 Kč Více...

Technické základy práce s tabletem

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 8 hod Typický počet účastníků: 10

Vzdělávací program Technické základy práce s tabletem je speciálně zaměřen na využití tabletů jak ve výuce, tak pro osobní potřebu. V úvodu se účastníci seznámí a porovnají si výhody i nevýhody všech 3 operačních systémů používaných na tabletech (iOS, Android, Windows). Na počátku je k výuce využito všech systémů. Podle toho, který systém pedagogové ve škole nejčastěji využívají, bude školení následně zaměřeno. Účastníci se naučí nastavení a ovládání jím zvoleného typu tabletu, připojení k internetu, projektoru a propojení s dalšími zařízeními. Získají přehled kde hledat aplikace pro výuku i zábavu, u některých těchto aplikací si prakticky vyzkouší jejich funkčnost. Naučí se jak ji využít tablet ve výuce a jak s ním vystupovat před žáky. Naučí se, jak si připravit pro tablet vlastní digitální materiál (závisí na druhu operačního systému) a jak ho následně ve výuce využít.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 12 100,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Metodické základy využití tabletů ve výuce

10 hod 10 17 970,00 Kč Více...

Metodické základy využití tabletů ve výuce

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 10 hod Typický počet účastníků: 10

Vzdělávací program Metodické základy využití tabletů ve výuce je zaměřen na použití tabletů ve výuce z hlediska obsahu. V úvodu se účastníci seznámí a porovnají si konkrétní ukázkové aplikace využitelné ve výuce, typické pro konkrétní operační systém používaný na tabletech (iOS, Android, Windows). Na počátku je k výuce využito všech systémů, podle toho, který systém pedagogové ve škole nejčastěji využívají, bude školení následně zaměřeno na konkrétní typ OS. Účastníci se naučí využívat tablet nejen jako elektronickou čtečku knih, ale také jako odpovědní zařízení či datalogger při přírodovědném měření či tablet propojit s dalším zařízením, jako je např. digitální lupa, mikroskop. Získají přehled jak jinak tablet ve výuce využít, než jen s použitím aplikací stažených z internetu. Prakticky si vyzkouší funkčnost tabletu jako zobrazovacího zařízení sdílené plochy s možností reagovat v reálném čase na úkoly a dotazy či požadavky lektora a jak tohoto využít ve výuce, jak s tabletem vystupovat před žáky. Jak si připravit pro tablet vlastní digitální materiál (závisí na druhu operačního systému) a jak ho následně ve výuce využít.

Hodinová dotace je 9 vyučovací hodiny prezenční výuky a 3 hodiny distanční výuky.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 17 970,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti ICT

12 hod 1-6 21 960,00 Kč + Webinář Více...

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti ICT

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: Délka kurzu: 12 hod Typický počet účastníků: 1-6

Praktický cyklus 4 tříhodinových seminářů zaměřený na problematiku spojenou s využíváním počítačů a jiných IT technologií při práci v MŠ. Cílem je zvýšit počítačovou gramotnost pedagogických pracovníků mateřských škol.

Obsah seminářů:

 • Testování účastníků na počítačovou gramotnost (0,5h). Zaměření na nejvyužívanější programy při práci s PC (MS Office). Tvorba v těchto programech.
 • Seznámení s interaktivním softwarem, možnosti jeho využití pro MŠ – diskuse s účastníky, návrhy témat a jejich příprava. Orientace v SW.
 • Seznámení s klady a zápory dostupných výukových programů na trhu. Jak je implementovat do přípravy předškoláků, např. za pomocí interaktivní tabule, tabletu, aj.
 • Samostatná tvorba navrženého materiálu účastníkem, podpora lektora v dohodnutý termín dvě odpoledne po 1,5h formou webináře.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 21 960,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Tvorba digitálních učebních materiálů

4 hod 6-10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Tvorba digitálních učebních materiálů

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 4 hod Typický počet účastníků: 6-10
Připravili jsme pro vás školení, které zapojí do hry každého. I úplní začátečníci budou po jeho absolvování schopni připravovat pro žáky materiály, které budou motivovat do poznávání probírané látky.

Čas značně pokročil, a jsme v situaci, kdy by měl interaktivní technologie umět využívat téměř každý učitel. Právě proto jsme pro Vás připravili školení, které zapojí do hry každého. I úplní začátečníci budou po jeho absolvování schopni připravovat pro žáky materiály, které budou motivovat do poznávání probírané látky.  
Výsledkem společné práce jsou tak nejen znalosti a dovednosti posluchačů, ale i hotové interaktivní výukové materiály (DUM), které žáky zaujmou a přitáhnou jejich pozornost.

Cíle kurzu:

 • Naším cílem je naučit pedagogické pracovníky tvořit DUM v jakémkoli interaktivním sw, v PowerPointu, Exelu či Wordu.  

Obsah:

 • Je připraven podle konkrétních požadavků školy, dle toho, jaký software pro tvorbu výukových materiálů využívají.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Program efektivního využívání moderních výukových technologií ve škole - varianta Standard

36 hod 1 - 99 35 880,00 Kč + Webinář Více...

Program efektivního využívání moderních výukových technologií ve škole - varianta Standard

Typ kurzu: vzdělávací program Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 36 hod Typický počet účastníků: 1 - 99

Program pro celou školu zaměřený na problematiku spojenou s počítačovou gramotností učitelů, prací nejen v interaktivních softwarech a  využíváním moderních technologií ve výuce.

Zaměření:  

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT

Popis:

 • Praktické semináře zaměřené na problematiku spojenou s počítačovou gramotností učitelů, prací nejen v interaktivních softwarech a  využíváním moderních technologií ve výuce. Konkrétní náplň kurzů Vám připravíme na míru, dle vašich potřeb a požadavků.

Obsah:

 • 4 školení dle individuálních požadavků a potřeb školy v rozsahu 5h
 • 4 konzultace v rozsahu 2h (konzultace s ředitelem, ICT koordinátorem či pedagogy, asistovaná výuka, hospitace)
 • 8 webinářů v rozsahu 1h

Cena:  2 990 Kč / měsíc

Doba spolupráce: min 12 měsíců

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 35 880,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Program efektivního využívání moderních výukových technologií ve škole - varianta Intenziv

72 hod 1-99 59 880,00 Kč + Webinář Více...

Program efektivního využívání moderních výukových technologií ve škole - varianta Intenziv

Typ kurzu: vzdělávací program Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 72 hod Typický počet účastníků: 1-99

Systém seminářů, konzultací, asistencí a webinářů zaměřený na problematiku spojenou s počítačovou gramotností učitelů, prací nejen v interaktivních softwarech a  využíváním moderních technologií ve výuce

Zaměření:   

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT

Popis:   

 • Praktické semináře zaměřené na problematiku spojenou s počítačovou gramotností učitelů, prací nejen v interaktivních softwarech a  využíváním moderních technologií ve výuce. Konkrétní náplň kurzů Vám připravíme na míru, dle vašich potřeb a požadavků.

Obsah:

 • 8 školení dle individuálních požadavků a po- třeb školy v rozsahu 5h
 • 8 konzultace v rozsahu 2h (konzultace s ředitelem, ICT koordinátorem či pedagogy, asistovaná výuka, hospitace)
 • 16 webinářů v rozsahu 1h

Cena:  4 990 Kč / měsíc

Doba spolupráce: min 12 měsíců

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 59 880,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Webinář: Autorská práva při tvorbě DUM

1 hod 5 - 15 360,00 Kč Více...

Webinář: Autorská práva při tvorbě DUM

Typ kurzu: webinář Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 1 hod Typický počet účastníků: 5 - 15

V rámci webináře se společně podíváme na současnou problematiku autorského zákona ve spojitosti s naší tvorbou digitálních učebních materiálů. Ukážeme si časté chyby a jak správně citovat. Odkud bezpečně čerpat apod.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 360,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.