Nabízíme tyto tematické kurzy

Název Délka Účastníků Cena Možnost webináře

Základy využívání odpovědních systémů ve výuce

5 hod 1 - 10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Základy využívání odpovědních systémů ve výuce

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1 - 10

Tento modul je prvním krokem k úspěšnému užívání odpovědních systémů ve škole. Zahr- nuje ovládání odpovědních jednotek za pomoci ActivSoftware. Posluchači se seznámí se způsoby registrace jednotek i s tvorbou jednodušších typů otázek. Chybět nebudou ani poznatky o možnostech správného zapojení odpovědních systémů do výuky.

Obsah kurzu:

 • Seznámíme se odpovědními jednotkami (druhy / typy, rozdíly, tlačítka, možnosti a funkce).  
 • Registrace a pojmenování odpovědních jednotek (možnosti pojmenování dle čísel, znaku či celých jmen). Ukázka otázek vytvořených v ActivSoftware.
 • Společné vkládání otázek na stránky ActivSoftware (volba typu odpovědí - více možnosti, Ano/Ne, seřadit v pořadí, škála, číselná a textová odpověď a rovnice, možnost volit správnou odpověď, čas, šablony vzhledu, aj.).
 • Tvorba otázek v ActivSoftware s pomocí lektora.
 • Seznámení s Activ portály, zdroji informací o využívání odpovědních systémů a ukázkami hodin, které vytvořili pedagogové využívající odpovědní systémy ve své praxi.
 • Lektor zadá účastníkům domácí úkol.
 • Samostatná tvorba přípravy (otázek a testů) s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Pokročilé metody práce s odpovědními systémy ve výuce

5 hod 1 - 10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Pokročilé metody práce s odpovědními systémy ve výuce

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5 hod Typický počet účastníků: 1 - 10

Kurz je určen zejména těm učitelům, kteří ve výuce používají jednotky ActivExpression či systém ActivEngage. Posluchači se seznámí se jejich pokročilým ovládáním a s tvořením otázek v ActivSoftware, a to včetně režimu práce vlastním tempem.

Obsah kurzu:

 • Ukázka hotových otázek, vytvořených samotnými učiteli v rámci domácího úkolu.
 • Registrace a pojmenování odpovědních jednotek (možnosti pojmenování dle čísel, znaku či celých jmen – import/export databáze žáků, pojmenování učitelem a samotnými žáky, anonymní a pojmenovaný režim).
 • Společné vkládání otázek na stránky ActivSoftware (volba typu odpovědí -  více možnosti, Ano/Ne, seřadit v pořadí, škála, číselná a textová odpověď a rovnice, možnost volit správnou odpověď, čas, šablony vzhledu, aj.).
 • Tvorba testů vlastním tempem (možnosti odpovědí, zpětná vazba, možnost volbu úrovní otázek, aj.).
 • Nastavení možností volby pro žáky při odpovídání (přeskakovat otázky a možnost se k nim vracet, opravit si odpověď, řešit vlastním tempem aj.).
 • Seznámení s Activ portály, zdroji informací o využívání odpovědních systémů v praxi. Lektor zadá účastníkům domácí úkol.
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Testování ve výuce všeobecných předmětů

100 hod 6 - 10 99 900,00 Kč + Webinář Více...

Testování ve výuce všeobecných předmětů

Typ kurzu: vzdělávací program Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 100 hod Typický počet účastníků: 6 - 10
Cyklus 25 seminářů zaměřený na problematiku spojenou s tvorbou digitálních učebních materiálů, zpětnou vazbou a testováním žáků pomocí odpovědních zařízení či testování pomocí softwarové verze.

Cílem je aby se účastníci naučili vytvořit DUM dle základních pravidel, budou seznámeni s problematikou autorského zákona a licenčními podmínkami sw, ve kterém své výukové materiály tvoří. Dále se naučí vytvářet různé druhy testů, zjišťování zpětné vazby od žáků.

Obsah:

 • Organizační část, ukázka systémů, se kterými budeme během školení pracovat a který budou účastníci používat pro zkvalitnění a modernizaci výuky. (testovací zařízení, různé sw pro testování, on-line možnosti)
 • Ukázka softwarů, jak si je nainstalovat, jak aktualizovat, kde nalezname inspiraci na internetu. Ukázka hotových materiálů pro představu. Odkud čerpat obrázky, videa, animace a s tím spojený autorský zákon. Konkrétní ukázky citací.
 • Zopakování práce s iTabulí pro tvorbu testů - základní nástroje, Využití knihoven. Text, úprava textového pole. Operace s tvary a obrázky, jak vkládat a upravovat. Prohlížeče, nastavení profilů a vysvětlení pojmu profil. Využití vlastností u různých objektů a jejich práce s nimi. Vrstvy a hladiny, prohlížeč objektů, zamykání objektů. Návrh na tvorbu metodiky jak spojit iTabuli s možnostmi testování.
 • Využití nastavení u různých testů: Moodle, Alf, Google dotazníky,…
 • Metodika využití interaktivní tabule ve spojení s např.  vizualizérem(vizualizace knih – jak hledat ve slovníku, encyklopedii), internetem (hledání a ověřování zdrojů) a jak následně připravit testy.
 • Ukázka tvorby testů s použitím softwaru k interaktivní tabuli a softwarů pro ostatní pomůcky. Diskuse o použití pro výuku, možnosti zjištění zpětné vazby přímo ve výuce.
 • Metodika využití ve výuce, ukázky druhů testování.
 • Testování typu: otázky s možnostmi. Ukázka jak testovat také bez tabule.
 • Testování typu: otázky, na které je odpověď textem či matematickým pojmem. Ukázka jak testovat také bez tabule.
 • Testování typu: otázky vlastním tempem. Ukázka jak testovat také bez tabule.
 • Rekapitulace získaných dovedností.
 • Ukázky hotových materiálů účastníků a diskuse o jejich použití ve výuce.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 99 900,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Testování ve výuce přírodovědných předmětů a matematiky

100 hod 6-10 101 000,00 Kč + Webinář Více...

Testování ve výuce přírodovědných předmětů a matematiky

Typ kurzu: vzdělávací program Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 100 hod Typický počet účastníků: 6-10
Cyklus 25 seminářů zaměřený na problematiku spojenou s tvorbou digitálních učebních materiálů, zpětnou vazbou a testováním žáků pomocí odpovědních zařízení či testování pomocí softwarové verze.

Obsah:

 • Organizační část, ukázka systémů, se kterými budeme během školení pracovat a který budou účastníci používat pro zkvalitnění a modernizaci výuky. (testovací zařízení, různé sw pro testování, on-line možnosti)
 • Ukázka softwarů, jak si je nainstalovat, jak aktualizovat, kde nalezname inspiraci na internetu. Ukázka hotových materiálů pro představu. Odkud čerpat obrázky, videa, animace a s tím spojený autorský zákon. Konkrétní ukázky citací.
 • Zopakování práce s iTabulí pro tvorbu testů - základní nástroje, Využití knihoven. Text, úprava textového pole. Operace s tvary a obrázky, jak vkládat a upravovat. Prohlížeče, nastavení profilů a vysvětlení pojmu profil.
 • Využití vlastností u různých objektů a jejich práce s nimi. Vrstvy a hladiny, prohlížeč objektů, zamykání objektů. Návrh na tvorbu metodiky jak spojit iTabuli s možnostmi testování.
 • Využití nastavení u různých testů: Moodle, Alf, Google dotazníky,…
 • Metodika využití interaktivní tabule ve spojení s moderními systémy pro přírodní vědy (např.  vizualizér, měřící senzory, mikroskopy, apod.) a jak následně připravit testy.
 • Ukázka tvorby testů s použitím softwaru k interaktivní tabuli a softwarů pro ostatní pomůcky. Využití matematických nástrojů. Diskuse o použití pro výuku, možnosti zjištění zpětné vazby přímo ve výuce.
 • Metodika využití ve výuce, ukázky druhů testování.
 • Testování typu: otázky s možnostmi. Ukázka jak testovat také bez tabule.
 • Testování typu: otázky, na které je odpověď textem či matematickým pojmem. Ukázka jak testovat také bez tabule.
 • Testování typu: otázky vlastním tempem. Ukázka jak testovat také bez tabule.
 • Rekapitulace získaných dovedností.
 • Ukázky hotových materiálů účastníků a diskuse o jejich použití ve výuce.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 101 000,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Program efektivního využívání moderních výukových technologií ve škole - varianta Standard

36 hod 1 - 99 35 880,00 Kč + Webinář Více...

Program efektivního využívání moderních výukových technologií ve škole - varianta Standard

Typ kurzu: vzdělávací program Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 36 hod Typický počet účastníků: 1 - 99

Program pro celou školu zaměřený na problematiku spojenou s počítačovou gramotností učitelů, prací nejen v interaktivních softwarech a  využíváním moderních technologií ve výuce.

Zaměření:  

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT

Popis:

 • Praktické semináře zaměřené na problematiku spojenou s počítačovou gramotností učitelů, prací nejen v interaktivních softwarech a  využíváním moderních technologií ve výuce. Konkrétní náplň kurzů Vám připravíme na míru, dle vašich potřeb a požadavků.

Obsah:

 • 4 školení dle individuálních požadavků a potřeb školy v rozsahu 5h
 • 4 konzultace v rozsahu 2h (konzultace s ředitelem, ICT koordinátorem či pedagogy, asistovaná výuka, hospitace)
 • 8 webinářů v rozsahu 1h

Cena:  2 990 Kč / měsíc

Doba spolupráce: min 12 měsíců

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 35 880,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Program efektivního využívání moderních výukových technologií ve škole - varianta Intenziv

72 hod 1-99 59 880,00 Kč + Webinář Více...

Program efektivního využívání moderních výukových technologií ve škole - varianta Intenziv

Typ kurzu: vzdělávací program Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 72 hod Typický počet účastníků: 1-99

Systém seminářů, konzultací, asistencí a webinářů zaměřený na problematiku spojenou s počítačovou gramotností učitelů, prací nejen v interaktivních softwarech a  využíváním moderních technologií ve výuce

Zaměření:   

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT

Popis:   

 • Praktické semináře zaměřené na problematiku spojenou s počítačovou gramotností učitelů, prací nejen v interaktivních softwarech a  využíváním moderních technologií ve výuce. Konkrétní náplň kurzů Vám připravíme na míru, dle vašich potřeb a požadavků.

Obsah:

 • 8 školení dle individuálních požadavků a po- třeb školy v rozsahu 5h
 • 8 konzultace v rozsahu 2h (konzultace s ředitelem, ICT koordinátorem či pedagogy, asistovaná výuka, hospitace)
 • 16 webinářů v rozsahu 1h

Cena:  4 990 Kč / měsíc

Doba spolupráce: min 12 měsíců

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 59 880,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Interaktivní výuka pro pokročilé

30 hod 1 - 30 32 400,00 Kč + Webinář Více...

Interaktivní výuka pro pokročilé

Typ kurzu: balíček kurzů ICT Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 30 hod Typický počet účastníků: 1 - 30

Zvýhodněný balíček seminářů zaměřených na problematiku spojenou s využíváním interaktivních pomůcek ve výuce. Konkrétní náplň kurzů Vám připravíme na míru, dle vašich potřeb a požadavků.

Tento balíček 6 seminářů je setaven dle přání zákazníka z jím libovolně vybraných základních akreditovaných kurzů z naší nabídky:
 • Začínáme s interaktivní výukou I.
 • Začínáme s interaktivní výukou II.
 • Učíme interaktivně s ActivSoftware I.
 • Učíme interaktivně s ActivSoftware II.
 • Učíme interaktivně s ActivSoftware III.
 • Pokročilá interaktivita s ActivSoftware I.
 • Pokročilá interaktivita s ActivSoftware II.
 • Základy využívání odpovědních systémů ve výuce
 • Pokročilé metody práce s odpovědními systémy ve výuce
 • Technické základy školních experimentů
 • Metodické základy školních experimentů
 • Tvorba digitálních učebních materiálů

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 32 400,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Webinář: Začínáme s Activ odpovědním systémem Activ

1 hod 5 - 15 360,00 Kč Více...

Webinář: Začínáme s Activ odpovědním systémem Activ

Typ kurzu: webinář Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 1 hod Typický počet účastníků: 5 - 15

Webinář je zaměřen na ty nástroje ActivSoftware, které souvisí s využitím odpovědních jednotek. Jejich správné začlenění do výuky vyžaduje nejen technické dovednosti (např. registrace uživatelů), ale i metodiku práce. Ta se od frontální výuky na interaktivní tabuli v mnohém liší. Projdete základními typy otázek. Naučíte se tvořit otázky bez i s pomocí šablon, dále vytvářet své vlastní motivy a otázky následně upravovat.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 360,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Webinář: Tvoříme testy s ActiVote

1 hod 5-15 360,00 Kč Více...

Webinář: Tvoříme testy s ActiVote

Typ kurzu: webinář Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 1 hod Typický počet účastníků: 5-15

Webinář je zaměřeno na ty nástroje ActivSoftware, které souvisí s tvorbou otázek. Jak připravit anonymní či pojmenovaný režim halsování, importování databáze žáků do systému. Automatické otáčení stránek při tvorbě testů. Práce s vyhodnocením otázek, vkládání výsledků a jejich úprava. Exportvýsledků do formátu xls.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 360,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Webinář: Tvoříme testy s ActiExpression a ActivEngage

1 hod 5 - 15 360,00 Kč Více...

Webinář: Tvoříme testy s ActiExpression a ActivEngage

Typ kurzu: webinář Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 1 hod Typický počet účastníků: 5 - 15

On-line školení (webinář) je zaměřeno na ty nástroje ActivSoftware, které souvisí s tvorbou otázek: test vlastním tempem, zpětná vazba, otázky na přeskáčku, otázky dle úrovní, speciální zpětná vazba s vysvětlením špatné odpovědi, otázky s více možnostmi správné odpovědi.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 360,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.