Nabízíme tyto tematické kurzy

Názevseřadit sestupně Délka Účastníků Cena Možnost webináře

Program efektivního využívání moderních výukových technologií ve škole - varianta Standard

36,0 hod 1 - 99 35 880,00 Kč + Webinář Více...

Program efektivního využívání moderních výukových technologií ve škole - varianta Standard

Typ kurzu: vzdělávací program Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 36,0 hod Typický počet účastníků: 1 - 99

Program pro celou školu zaměřený na problematiku spojenou s počítačovou gramotností učitelů, prací nejen v interaktivních softwarech a  využíváním moderních technologií ve výuce.

Zaměření:  

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT

Popis:

 • Praktické semináře zaměřené na problematiku spojenou s počítačovou gramotností učitelů, prací nejen v interaktivních softwarech a  využíváním moderních technologií ve výuce. Konkrétní náplň kurzů Vám připravíme na míru, dle vašich potřeb a požadavků.

Obsah:

 • 4 školení dle individuálních požadavků a potřeb školy v rozsahu 5h
 • 4 konzultace v rozsahu 2h (konzultace s ředitelem, ICT koordinátorem či pedagogy, asistovaná výuka, hospitace)
 • 8 webinářů v rozsahu 1h

Cena:  2 990 Kč / měsíc

Doba spolupráce: min 12 měsíců

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 35 880,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Experiment ve výuce přírodovědných předmětů s PASCO

60,0 hod 1 -10 52 960,00 Kč + Webinář Více...

Experiment ve výuce přírodovědných předmětů s PASCO

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 60,0 hod Typický počet účastníků: 1 -10

Cyklus 15 seminářů, ve kterých se seznámíte s využíváním měřícího systému PASCO ve výuce fyziky, chemie, biologie, zeměpisu či environmentální výchovy. Zefektivnění výuky přírodovědných předmětů formou frontální výuky, nebo aktivního zapojení žáků do výuky těchto předmětů skrze experimenty, které sami zpracují pod dohledem vyučujícího v laboratoři nebo v terénu.

Obsah:

 • Licence, autorská práva, kde se inspirovat, jak kombinovat s interaktivní tabulí.
 • Seznámení s výukovým programem, metodika práce s programem, instalace programu, spuštění. Orientace v programu. Jak sestavit návod experimentu a vlastního měření pro žáky. Využití MS PowerPoint.
 • Seznámení účastníků s problematikou zapojení senzorů, jejich kombinace, možnosti využití ve třídě, v terénu. Senzory v komunikaci se softwarem. Generace dat, grafů, export do MS Excel.
 • Zvukové nahrávky a video, úpravy obrázků, flash animace. Použití při tvorbě návodů experimentů k opakování vztažené látky.
 • Příprava návodu experimentu a vlastního měření. Realizace připraveného experimentu. Zpracování a vyhodnocení dat. Tvorba metodiky. Diskuse
 • Diskuse a zhodnocení vytvořených experimentů, předání experimentů ostatním kolegům.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 52 960,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Interaktivní výuka pro pokročilé

30,0 hod 1 - 30 32 400,00 Kč + Webinář Více...

Interaktivní výuka pro pokročilé

Typ kurzu: balíček kurzů ICT Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 30,0 hod Typický počet účastníků: 1 - 30

Zvýhodněný balíček seminářů zaměřených na problematiku spojenou s využíváním interaktivních pomůcek ve výuce. Konkrétní náplň kurzů Vám připravíme na míru, dle vašich potřeb a požadavků.

Tento balíček 6 seminářů je setaven dle přání zákazníka z jím libovolně vybraných základních akreditovaných kurzů z naší nabídky:
 • Začínáme s interaktivní výukou I.
 • Začínáme s interaktivní výukou II.
 • Učíme interaktivně s ActivSoftware I.
 • Učíme interaktivně s ActivSoftware II.
 • Učíme interaktivně s ActivSoftware III.
 • Pokročilá interaktivita s ActivSoftware I.
 • Pokročilá interaktivita s ActivSoftware II.
 • Základy využívání odpovědních systémů ve výuce
 • Pokročilé metody práce s odpovědními systémy ve výuce
 • Technické základy školních experimentů
 • Metodické základy školních experimentů
 • Tvorba digitálních učebních materiálů

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 32 400,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Interaktivní výuka pro začátečníky

20,0 hod 1 - 30 21 600,00 Kč + Webinář Více...

Interaktivní výuka pro začátečníky

Typ kurzu: balíček kurzů ICT Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 20,0 hod Typický počet účastníků: 1 - 30

Zvýhodněný balíček seminářů zaměřených na problematiku spojenou s využíváním interaktivních pomůcek ve výuce. Konkrétní náplň kurzů Vám připravíme na míru, dle vašich potřeb a požadavků

Tento balíček 4 seminářů je setaven dle přání zákazníka z jím libovolně vybraných základních akreditovaných kurzů z naší nabídky:
 • Začínáme s interaktivní výukou I.
 • Začínáme s interaktivní výukou II.
 • Učíme interaktivně s ActivSoftware I.
 • Učíme interaktivně s ActivSoftware II.
 • Učíme interaktivně s ActivSoftware III.
 • Učíme interaktivně s ActivSoftware IV.
 • Pokročilá interaktivita s ActivSoftware I.
 • Pokročilá interaktivita s ActivSoftware II.
 • Učíme interaktivně s ActivSoftware czí jazyky
 • Učíme interaktivně s ActivSoftware přírodní vědy
 • Učíme interaktivně s ActivSoftware matematiku
 • Učíme interaktivně s ActivSoftware humanitní předměty

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 21 600,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Metodické základy školních experimentů

5,0 hod 1–10 5 990,00 Kč Více...

Metodické základy školních experimentů

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5,0 hod Typický počet účastníků: 1–10

Naším cílem je zbavit vyučující ostychu z přírodovědných měřicích systémů a naučit je vytvářet kvalitní interaktivní materiály, které budou moci být aplikovány při učitelských nebo žákovských experimentech. Proto jsou školení koncipována jako semináře, na kterých si vyučující vše prakticky zkouší, experimenty jsou realizovány „naživo“. Bude schopen včlenit ji do své každodenní pedagogické praxe tím, že bude umět začlenit interaktivní experimenty do tematických celků svého vzdělávacího plánu.

Obsah kurzu:

 • Proces výuky přírodních věd, pole výukových a metodických jevů, principy interaktivní výuky v oblasti přírodovědných experimentů.
 • Didaktické základy skupinové výuky – demonstrační experi- menty s programy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone a dataloggery.
 • Didaktické základy individualizace ve výuce přírodních věd. Struktura její metodické přípravy, zpracování vlastní metodiky, badatelská forma výuky přírodních věd – žákovské experimenty s programy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone a dataloggery.
 • Struktura a zpracování vlastní učitelské metodiky pro přírodovědné disciplíny (fyzika, chemie, biologie, přírodopis, environ- mentální výchova a další příbuzné a odvozené obory). Předvedení části výuky přírodovědné tématiky a jeho rozbor.
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili.

Propojení do praxe:

 • Absolvování kurzu je důležitým krokem k úspěšnému užívání měřicích systémů ve škole. Zahrnuje ovládání senzorů a čidel. Získají poznatky o možnostech správného zapojení měřicích systémů do výuky přírodních věd.

Tréninkové metody:

 • Prezenční forma se realizuje na semináři zahrnující praktické procvičování. Distanční forma je realizovaná samostatnou prácí účastníků s možností konzultací s lektorem po e-mailu, skypu či telefonu.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Metodické základy využití tabletů ve výuce

10,0 hod 10 17 970,00 Kč Více...

Metodické základy využití tabletů ve výuce

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, MŠ, SŠ Délka kurzu: 10,0 hod Typický počet účastníků: 10

Vzdělávací program Metodické základy využití tabletů ve výuce je zaměřen na použití tabletů ve výuce z hlediska obsahu. V úvodu se účastníci seznámí a porovnají si konkrétní ukázkové aplikace využitelné ve výuce, typické pro konkrétní operační systém používaný na tabletech (iOS, Android, Windows). Na počátku je k výuce využito všech systémů, podle toho, který systém pedagogové ve škole nejčastěji využívají, bude školení následně zaměřeno na konkrétní typ OS. Účastníci se naučí využívat tablet nejen jako elektronickou čtečku knih, ale také jako odpovědní zařízení či datalogger při přírodovědném měření či tablet propojit s dalším zařízením, jako je např. digitální lupa, mikroskop. Získají přehled jak jinak tablet ve výuce využít, než jen s použitím aplikací stažených z internetu. Prakticky si vyzkouší funkčnost tabletu jako zobrazovacího zařízení sdílené plochy s možností reagovat v reálném čase na úkoly a dotazy či požadavky lektora a jak tohoto využít ve výuce, jak s tabletem vystupovat před žáky. Jak si připravit pro tablet vlastní digitální materiál (závisí na druhu operačního systému) a jak ho následně ve výuce využít.

Hodinová dotace je 9 vyučovací hodiny prezenční výuky a 3 hodiny distanční výuky.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 17 970,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Pokročilá interaktivita s ActivSoftware I.

5,0 hod 1-10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Pokročilá interaktivita s ActivSoftware I.

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5,0 hod Typický počet účastníků: 1-10

Cílem tohoto semináře je zopakovat a prověřit informace získané v předcházejícím programu. Prohloubit znalosti při nastavování vlastností objektů, např. pomocí "kontejnerů".

Obsah kurzu:

 • Kontejnery (cokoliv, konkrétní objekt, klíčová slova, dvojitý)
 • Omezení a otáčení objektů a obrázků (blokování, pohyb po dráze, aj.)
 • Tvorba jednoduché přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Pokročilá interaktivita s ActivSoftware II.

5,0 hod 6-10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Pokročilá interaktivita s ActivSoftware II.

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5,0 hod Typický počet účastníků: 6-10

Kurz je zaměřen na prohloubení znalosti práce s pokročilými nástroji a hlavně na nastavování v prohlížeči „Akcí“. Inspirace pro jejich využití pro tvorbu výukových materiálů.

Obsah:

Zopakování a prověření informací získaných v předcházejícím programu. 

Velmi podrobně o Akcích (aktuální výběr – skryté, otočit, zvětšit, zprůhlednit, na dané místo, vymazat, aj.)

Tvorba jednoduché přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili.

[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Pokročilé metody práce s odpovědními systémy ve výuce

5,0 hod 1 - 10 5 990,00 Kč + Webinář Více...

Pokročilé metody práce s odpovědními systémy ve výuce

Typ kurzu: prezenční kurz Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 5,0 hod Typický počet účastníků: 1 - 10

Kurz je určen zejména těm učitelům, kteří ve výuce používají jednotky ActivExpression či systém ActivEngage. Posluchači se seznámí se jejich pokročilým ovládáním a s tvořením otázek v ActivSoftware, a to včetně režimu práce vlastním tempem.

Obsah kurzu:

 • Ukázka hotových otázek, vytvořených samotnými učiteli v rámci domácího úkolu.
 • Registrace a pojmenování odpovědních jednotek (možnosti pojmenování dle čísel, znaku či celých jmen – import/export databáze žáků, pojmenování učitelem a samotnými žáky, anonymní a pojmenovaný režim).
 • Společné vkládání otázek na stránky ActivSoftware (volba typu odpovědí -  více možnosti, Ano/Ne, seřadit v pořadí, škála, číselná a textová odpověď a rovnice, možnost volit správnou odpověď, čas, šablony vzhledu, aj.).
 • Tvorba testů vlastním tempem (možnosti odpovědí, zpětná vazba, možnost volbu úrovní otázek, aj.).
 • Nastavení možností volby pro žáky při odpovídání (přeskakovat otázky a možnost se k nim vracet, opravit si odpověď, řešit vlastním tempem aj.).
 • Seznámení s Activ portály, zdroji informací o využívání odpovědních systémů v praxi. Lektor zadá účastníkům domácí úkol.
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili.
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 5 990,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.

Přírodovědné předměty s PASCO

15,0 hod 1-15 16 200,00 Kč + Webinář Více...

Přírodovědné předměty s PASCO

Typ kurzu: balíček kurzů ICT Cílová skupina: ZŠ, SŠ Délka kurzu: 15,0 hod Typický počet účastníků: 1-15

Zvýhodněný balíček seminářů zaměřených na problematiku spojenou s badatelským způsobem výuky. Konkrétní náplň kurzů Vám připravíme na míru, dle vašich potřeb a požadavků.

Tento balíček 3 seminářů je setaven dle přání zákazníka z jím libovolně vybraných základních akreditovaných kurzů z naší nabídky:
 • Metodické základy školních experimentů
 • Tvorba digitálních učebních materiálů
 • Základy školních experimentů v biologii
 • Základy školních experimentů v chemii
 • Základy školních experimentů v fyzice
 • Základy školních experimentů v zeměpisu
[field_certifikat_v_systemu] Cena: 16 200,00 Kč Dostupné termíny:
Momentálně není vypsaný žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o kurz zájem, prosíme, kontaktujte nás.