O SMOV

SMOV – Středisko MOderního Vzdělávání, s. r. o., bylo založeno v roce 2012 a vzniklo oddělením školících aktivit z činnosti společnosti PROFIMEDIA, která má více jak desetiletou tradici s prodejem školních interaktivních zařízení na českém trhu.

Z přímého, každodenního kontaktu se školami, nám vyplynul jednoznačný závěr, že školení dosud poskytovaná námi i jinými vzdělávacími institucemi, nedostačují nárokům dnešní doby.

Učitelé nemohou znát pouze „technologii“ moderní výuky (s čím pracovat), ale i její „techniku“ (metodické a didaktické zákonitosti ve výuce využitelné) a její „filosofii“ (proč takovou výuku vůbec realizovat).

Do oblasti našich aktivit spadá také účast a realizace mnoha vzdělávacích akcí, konferencí, setkání lektorů apod.

Společnost je akreditována v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).