Učíme interaktivně s ActivSoftware I.

Datum a čas: 

26.5.2013 14.1314.15

Lektor: 

Cíle kurzu:

Úvodem semináře si účastníci zopakují a prověří dovednosti získané v předcházejícím semináři. Rozšíření ve využívání nástrojů, naučí se pracovat ve vrstvách.

Obsah kurzu: 

  • Seznámení se s nástroji na zaměření po- zornosti (clona, reflektor a jejich vlast- nostmi).
  • Tvorba své vlastní clony a růz- né schovávání řešení.  
  • Nástroje čáry, šipky, křivky a zpětná vaz- ba – modifikátory pera a propojky 
  • Popisky – zobrazení textu po najetí myší (pera) 
  • Využití pořadí objektů, jejich vrstvy, za- mykání  
  • Tvorba jednoduché přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili

Kapacita: 

12

Místo konání: 

ZŠ i SŠ
U vás ve škole
17000  Kdekoli
Česká republika