Interaktivní výuka s ActivExpression

Datum a čas: 

27.1.2014 14.1517.15

Lektor: 

Tento modul je prvním krokem k úspěšnému užívání odpovědních systémů ve škole. Zahr- nuje ovládání odpovědních jednotek za pomoci ActivSoftware. Posluchači se seznámí se způsoby registrace jednotek i s tvorbou jednodušších typů otázek. Chybět nebudou ani poznatky o možnostech správného zapojení odpovědních systémů do výuky.

Obsah kurzu:

  • Seznámíme se odpovědními jednotkami (druhy / typy, rozdíly, tlačítka, možnosti a funkce).  
  • Registrace a pojmenování odpovědních jednotek (možnosti pojmenování dle čísel, znaku či celých jmen). Ukázka otázek vytvořených v ActivSoftware.
  • Společné vkládání otázek na stránky ActivSoftware (volba typu odpovědí - více možnosti, Ano/Ne, seřadit v pořadí, škála, číselná a textová odpověď a rovnice, možnost volit správnou odpověď, čas, šablony vzhledu, aj.).
  • Tvorba otázek v ActivSoftware s pomocí lektora.
  • Seznámení s Activ portály, zdroji informací o využívání odpovědních systémů a ukázkami hodin, které vytvořili pedagogové využívající odpovědní systémy ve své praxi.
  • Lektor zadá účastníkům domácí úkol.
  • Samostatná tvorba přípravy (otázek a testů) s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili.

Kapacita: 

15

Cena: 

5 990,00 Kč

Typ akce: 

  • prezenční kurz

Typ kurzu: 

  • prezenční kurz

Časová dotace: 

5,0 hod

Cílová skupina: 

Místo konání: 

ZŠ Brno, Řehořova
Řehořova 1020/3
618 00  Brno-Černovice
Česká republika