Metodické základy školních experimentů

Datum a čas: 

7.5.2013 10.5328.6.2013 14.56

Lektor: 

Naším cílem je zbavit vyučující ostychu z přírodovědných měřicích systémů a naučit je vytvářet kvalitní interaktivní materiály, které budou moci být aplikovány při učitelských nebo žákovských experimentech. Proto jsou školení koncipována jako semináře, na kterých si vyučující vše prakticky zkouší, experimenty jsou realizovány „naživo“. Bude schopen včlenit ji do své každodenní pedagogické praxe tím, že bude umět začlenit interaktivní experimenty do tematických celků svého vzdělávacího plánu.

Obsah kurzu:

 • Proces výuky přírodních věd, pole výukových a metodických jevů, principy interaktivní výuky v oblasti přírodovědných experimentů.
 • Didaktické základy skupinové výuky – demonstrační experi- menty s programy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone a dataloggery.
 • Didaktické základy individualizace ve výuce přírodních věd. Struktura její metodické přípravy, zpracování vlastní metodiky, badatelská forma výuky přírodních věd – žákovské experimenty s programy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone a dataloggery.
 • Struktura a zpracování vlastní učitelské metodiky pro přírodovědné disciplíny (fyzika, chemie, biologie, přírodopis, environ- mentální výchova a další příbuzné a odvozené obory). Předvedení části výuky přírodovědné tématiky a jeho rozbor.
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili.

Propojení do praxe:

 • Absolvování kurzu je důležitým krokem k úspěšnému užívání měřicích systémů ve škole. Zahrnuje ovládání senzorů a čidel. Získají poznatky o možnostech správného zapojení měřicích systémů do výuky přírodních věd.

Tréninkové metody:

 • Prezenční forma se realizuje na semináři zahrnující praktické procvičování. Distanční forma je realizovaná samostatnou prácí účastníků s možností konzultací s lektorem po e-mailu, skypu či telefonu.

Naším cílem je zbavit vyučující ostychu z přírodovědných měřicích systémů a naučit je vytvářet kvalitní interaktivní materiály, které budou moci být aplikovány při učitelských nebo žákovských experimentech. Proto jsou školení koncipována jako semináře, na kterých si vyučující vše prakticky zkouší, experimenty jsou realizovány „naživo“. Bude schopen včlenit ji do své každodenní pedagogické praxe tím, že bude umět začlenit interaktivní experimenty do tematických celků svého vzdělávacího plánu.

Obsah kurzu: 

 • Proces výuky přírodních věd, pole výukových a metodických jevů, principy interaktivní výuky v oblasti přírodovědných experimentů.
 • Didaktické základy skupinové výuky – demonstrační experi- menty s programy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone a dataloggery. 
 • Didaktické základy individualizace ve výuce přírodních věd. Struktura její metodické přípravy, zpracování vlastní metodiky, badatelská forma výuky přírodních věd – žákovské experimenty s programy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone a dataloggery.
 • Struktura a zpracování vlastní učitelské metodiky pro přírodo- vědné disciplíny (fyzika, chemie, biologie, přírodopis, environ- mentální výchova a další příbuz- né a odvozené obory). Předvedení části výuky přírodovědné tématiky a jeho rozbor. 
 • Samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili.

Propojení do praxe:

 • Absolvování kurzu je důležitým krokem k úspěšnému užívání měřicích systémů ve škole. Zahrnuje ovládání senzorů a čidel. Získají poznatky o možnostech správného zapojení měřicích systémů do výuky přírodních věd. 

Tréninkové metody:

 • Prezenční forma se realizuje na semináři zahrnující praktické procvičování. Distanční forma je realizovaná samo- statnou prácí účastníků s možností konzultací s lektorem po e-mailu, skypu či telefonu.

Kapacita: 

10

Cena: 

5 990,00 Kč

Typ kurzu: 

 • prezenční kurz

Časová dotace: 

5,0 hod

Cílová skupina: 

Místo konání: 

U vás ve škole nebo v učebnách SMOV
Litevská 1174/8
100 00  Praha 10
Česká republika