Pokročilé metody práce s odpovědními systémy ve výuce

Datum a čas: 

7.5.2013 10.2728.6.2013 20.29

Lektor: 

Obsah kurzu: 

  • Ukázka hotových otázek, vytvořených samotnými učiteli v rámci domácího úkolu. 
  • Registrace a pojmenování odpovědních jednotek (možnosti pojmenování dle čísel, znaku či celých jmen – import/export databáze žáků, pojmenování učitelem a samotnými žáky, anonymní a pojmenovaný režim). 
  • Společné vkládání otázek na stránky ActivSoftware (volba typu odpovědí -  více možnosti, Ano/Ne, seřadit v pořadí, škála, číselná a textová odpověď a rovnice, možnost volit správnou odpověď, čas, ša- blony vzhledu, aj.).
  • Tvorba testů vlastním tempem (možnosti odpovědí, zpětná vaz- ba, možnost volbu úrovní otázek, aj.).
  • Nastavení možností volby pro žáky při odpo- vídání (přeskakovat otázky a možnost se k nim vracet, opravit si odpověď, řešit vlastním tempem aj.).
  • Seznámení s Activ portály, zdroji informací o využívání odpo- vědních systémů v praxi. Lektor zadá účastníkům domácí úkol. 
  • Samostatná tvorba přípravy s využitím nástrojů, se kterými se posluchači seznámili.  

Kapacita: 

10

Místo konání: 

U vás ve škole nebo v našich školicích prostorách SMOV
Litevská 1174/8
100 00  Praha 10
Česká republika