Školení PASCO

Datum a čas: 

12.2.2014 13.3016.30

Lektor: 

Základy školních experimentů ve fyzice je kurz, který je speciálně zaměřen na využití dataloggerového systému při výuce fyziky. K výuce je využito měřicího systému PASCO. Data ze senzorů jsou sbírána a vyhodnocována jak pomocí PC (v programovém prostředí DataStudio, Capstone a SPARKvue) tak i za pomoci dataloggerů (využité pro laboratorní cvičení). Absolvování kurzu vám pomůže k úspěšnému užívání měřicích systémů v tomto předmětu. Prakticky se seznámíte se způsoby zapojení senzorů do rozhraní a dataloggerů, ale i s tvorbou konkrétních laboratorních úloh (dohodnutých při objednání kurzu).

Obsah:

  • Základy ovládání senzorů a interface, sběr dat, možnosti zapojení senzorů do měřicího systému, nastavení podmínek experimentu, možnosti vzorkování, režim manuálního a automatického sběru dat, režim přípravy pracovní plochy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone. Představení základních funkcí a jejich možného užití, základní postupy při vyhodnocování dat, práce s různými typy zobrazení dat, export - import dat.
  • Ukázka hotových příprav a experimentů z fyziky s praktickým zapojením účastníků, od sestavení experimentu po analýzu dat a jejich úprav. Vkládání vlastních matematických funkcí, fyzikálních zákonů, pravidel, vkládání obrázků a videí apod.
  • Praktická ukázka jak vytvořit přípravu pro frontální experiment a jak vytvořit přípravu pro samostatnou práci studentů v rámci laboratorních prací.
  • Seznámení s webovými portály coby zdroji informací o využívání měřicích systémů. Seznámení s ukázkami hodin, které vytvořili pedagogové využívající měřicí systémy ve své praxi. Lektor zadá účastníkům domácí úkol.
  • Samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, nabytých v kurzu.

Kapacita: 

15

Cena: 

5 990,00 Kč

Typ akce: 

  • prezenční kurz

Typ kurzu: 

  • prezenční kurz

Časová dotace: 

5,0 hod

Cílová skupina: 

Místo konání: 

Masarykova ZŠ Debř, Mladá Boleslav
Bakovská 7
293 01  Mladá Boleslav-Debř
Česká republika