Technické základy školních experimentů

Datum a čas: 

19.5.2013 10.3420.00

Lektor: 

Naším cílem je zbavit vyučující ostychu z přírodovědných měřicích systémů a naučit je vytvářet kvalitní interaktivní materiály, které budou schopni nejen v klidu domova připravit, ale také je před plnou třídou použít.

Obsah kurzu:

  • Základy ovládání senzorů a interface, sběr dat, možnosti zapojení senzorů do měřicího systému, nastavení podmínek experimentu, možnosti vzorkování, režim manuálního a automatického sběru dat, režim přípravy pracovní plochy DataStudia, SPARKvue, PASCOcapstone.
  • Vyhodnocování dat, práce s různými typy zobrazení dat, export - import dat.
  • Analytické nástroje pro práci s grafy, fitovací funkce, predikce grafických závislostí, vkládání vlastních mat. funkcí, vkládání obrázků a videa.
  • Samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili.

Propojení do praxe:

  • Absolvování kurzu je důležitým krokem k úspěšnému užívání měřicích systémů ve škole.
  • Zahrnuje ovládání senzorů a čidel. Získají poznatky o možnostech správného zapojení měřicích systémů do výuky přírodních věd. 

Tréninkové metody:

  • Prezenční forma se realizuje na semináři zahrnující praktické procvičování. Distanční forma je realizovaná samostatnou prácí účastníků s možností konzultací s lektorem po e-mailu, skypu či telefonu.

Kapacita: 

10

Cena: 

5 990,00 Kč

Typ kurzu: 

  • prezenční kurz

Časová dotace: 

5,0 hod

Cílová skupina: 

Místo konání: 

U nás ve škole nebo ve školicích prostorách SMOV
Litevská 1174/8
10000  Praha 10
Česká republika