Tvorba digitálních učebních materiálů v libovolném sw

Datum a čas: 

7.5.2013 10.5928.6.2013 15.04

Lektor: 

I úplní začátečníci budou po jeho absolvování schopni připravovat pro žáky materiály, které budou motivovat do poznávání probírané látky. Výsledkem společné práce jsou tak nejen znalosti a do- vednosti posluchačů, ale i hotové interaktivní výukové materiály (DUM), které žáky zaujmou a přitáhnou jejich pozornost. 


Cíle kurzu:

  • Naším cílem je naučit pedagogické pracovníky tvořit DUM v jakémkoli interaktivním sw, v PowerPointu, Exe- lu či Wordu. 


Obsah: 

  • Je připraven podle konkrétních požadavků školy, dle toho, jaký software pro tvorbu výukových ma- teriálů využívají

Kapacita: 

10

Místo konání: 

U vás ve škole nebo v učebnách SMOV
Litevská 1174/8
10000  Praha 10
Česká republika