Začínáme s interaktivní výukou I.

Datum a čas: 

10.5.2013 14.0026.5.2013 15.30

Lektor: 

Cíle kurzu:

Seznámení se s HW součástmi systému (dataprojektor, interaktivní tabule), jejich zapínáním, vypínáním, kalibrací. Interaktivním pero jako nástrojem pro ovládání tabule.

Obsah kurzu:

  • Základní nástroje a panel nástrojů - pero, zvýrazňovač, guma, a další mazací  nástroje
  • Základy práce s objekty (kurzor, tvar, modifikátor pera), zdroje objektů
  • Vkládání tvarů (tvary, šipky, čáry)
  • Seznámení s nástrojem výplň a možnostmi úpravy barev a jejich změny
  • Tvorba jednoduché přípravy s využitím získaných dovedností v tomto semináři.

Kapacita: 

12

Místo konání: 

ZŠ i SŠ
U vás ve škole
111 01  Kdekoli
Česká republika