Začínáme s interaktivní výukou II.

Datum a čas: 

26.4.2013 15.0027.4.2013 12.00

Lektor: 

Cíle kurzu:

Zopakovat a prověřit informace získané v předcházejícím programu. Prohlobit znalosti o panelu nástrojů, zapojit do tvorby prohlížeč objektů a práci s obrázky.

Obsah kurzu:

  • Další nástroje na panelu nástrojů - magický inkoust a magická lupa
  • Nástroj výběr a jeho možnosti
  • Psaní, text a jeho úpravy. Praktické příklady využití.
  • Prohlížeč objektů - vrstvy a magický tunel. Vytvoření vlastní ukázky do výuky - magický překladač, aj.
  • Základy práce s obrázky a objekty (manipulace, zvětšení/zmenšení, zprůhlednění, seskupení, aj.). Jejich mazání, vkládání a úprava
  • Tvorba jednoduché přípravy s využitím získaných dovedností z tohoto kurzu.

Kapacita: 

12

Místo konání: 

ZŠ i SŠ
U vás ve škole
123 45  Kdekoli
Česká republika