Základy využívání odpovědních systémů ve výuce

Datum a čas: 

7.5.2013 10.1920.22

Lektor: 

Obsah kurzu: 

  • Seznámíme se odpovědními jednotkami (druhy / typy, rozdíly, tlačítka, možnosti a funkce).   
  • Registrace a pojmenování odpovědních jednotek (možnosti pojmenování dle čísel, znaku či celých jmen). Ukázka otázek vytvořených v ActivSoftware. 
  • Společné vkládání otázek na stránky ActivSoftware (volba typu odpovědí -  více možnosti, Ano/Ne, seřadit v pořadí, škála, číselná a textová odpověď a rovnice, možnost volit správnou odpověď, čas, ša- blony vzhledu, aj.).
  • Tvorba otázek v ActivSoftware s pomocí lektora.
  • Seznámení s Activ portály, zdroji informací o využívání odpovědních systémů a ukázkami hodin, které vytvořili pedagogové využívající odpovědní systémy ve své praxi.
  • Lektor zadá účastníkům domácí úkol. 
  • Samostatná tvorba přípravy (otázek a testů) s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili.

Kapacita: 

10

Místo konání: 

U vás ve škole nebo u nás ve školících prostorách SMOV
Litevská 1174/8
100 00  Praha 10
Česká republika