Výuka s měřicím systémem

Zaujetí žáků pro fyziku či chemii většinou mizí po seznámení se s prvním vzorečkem či nepochopitelnou definicí. Využijme zájmu dětí pro moderní informační technologie a ukažme jim, že se dá tablet či notebook použít i jinak, než na procházení stránek Facebooku. V modulu budou zmíněny možnosti využití školních měřicích systémů v různých typech výuky.

Školení bude obsahovat praktickou ukázku práce s jedním takovým systémem na příkladu několika jednoduchých školních pokusů. Zamyslíme se nad funkcí školního pokusu a jeho podobami ve školní praxi. Příspěvek ukáže mnohdy opomíjený význam přívlastku „interaktivní“ ve spojení s výukou.

Aktuální nabídku naleznete zde.

Měřicí systémy