Výuka s odpovědním systémem

V době, kdy právě komunikace je alfou a omegou úspěchu v profesním i soukromém životě, je potřeba do výuky zapojit opovědní systém, aby měli žáci možnost vyjádřit se. Volba otázek může být značně široká, od klasického ano či ne až k delšímu vyjádření složité logické úvahy. Zařízení je dokonalý nástroj pro ověření si zpětné vazby kdykoli v průběhu vaší výuky. Máte možnost pravidelně si ověřovat úroveň zvládnutí různorodého učiva žákem i možnost následně svůj přístup podle potřeb žáků upravit.

Aktuální nabídku naleznete zde.

Odpovědní systémy